0610367888  0907099666  

cancer
มะเร็งต่อมไทรอยด์

 โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์คืออะไร?

 มะเร็งต่อมไทรอยด์ คือ การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งของเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ มาจากเนื้องอกร้ายซึ่งเกิดขึ้นจากเซลล์เยื่อบุผิวต่อมไทรอยด์ สามารถแบ่งประเภทตามพยาธิวิทยาได้เป็น มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary และมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด follicular

 อัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์และอัตราการอยู่รอดเป็นอย่างไร?

 โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็น 1% ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยเด็กและหญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะเป็นผู้ที่มีอัตราการเกิดโรคสูง เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงเป็น 1 : 2.4 ซึ่งหลังการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary นั้น อัตราการอยู่รอด 5 ปี จะสูงถึง 90% เลยทีเดียว


มะเร็งต่อมไทรอยด์,อาการมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีอะไรบ้าง?

 สาเหตุของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์นั้นยังคงไม่ชัดเจน อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านอาหารการกิน ( อาหารที่มีไอโอดีนสูงหรือขาดไอโอดีน ) มีประวัติเคยสัมผัสกับรังสี ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ชนิดดี เช่น คอหอยพอก อาการไฮเปอร์ไทรอยด์ ( hyperthyroidism ) เนื้องอกต่อมไทรอยด์ชนิดธรรมดา โดยเฉพาะโรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังฮาชิโมโต ( Hashimoto's thyroiditis )


 อาการของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีอะไรบ้าง?

 1. ต่อมไทรอยด์ใหญ่ขึ้นกะทันหันในระยะเวลาสั้นๆ

 2. เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก หายใจไม่สะดวก

 3. ก้อนเนื้อค่อนข้างแข็ง คลำแล้วรู้สึกหยาบ

 4. ก้อนเนื้อเคลื่อนไหวจำกัดหรืออยู่กับที่ ไม่ขึ้นลงตามการกลืน

 5. ขณะเดียวกันบริเวณด้านข้างของลำคอสามารถคลำพบก้อนเนื้อบวมหรือก้อนเนื้อเล็กๆ หลายก้อน


มะเร็งต่อมไทรอยด์,อาการมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีอะไรบ้าง?

 1. การตรวจโดยนิวไคลด์รังสี : การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทราบถึงรูปร่าง ตำแหน่งของมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้อย่างแน่ชัด รวมถึงการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วย

 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : สามารถแยกแยะลักษณะเนื้องอกก้อนเล็กๆ ของต่อมไทรอยด์ได้

 3. การตรวจอัลตราซาวด์ : การตรวจด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่สามารถตรวจวัดรูปร่าง ขนาด จำนวนของก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ แต่ยังสามารถวินิจฉัยแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเป็นก้อนซีสต์หรือเป็นก้อนเนื้อแข็ง

 4. การตรวจทางเซลล์วิทยา : สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้จะมีอัตราความแม่นยำสูงมากในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary

 5. การตรวจเอกซเรย์ : โดยหลักแล้วใช้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างหลอดลมกับต่อมไทรอยด์

 6. การตรวจ CT : สามารถแสดงให้เห็นรูปร่าง ขนาดของมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคอหอย หลอดลมและหลอดอาหาร อีกทั้งสามารถมองเห็นขอบเขตที่มีการรุกล้ำของมะเร็งได้อีกด้วย


 เทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์แบบดั้งเดิม

 1. การผ่าตัด : การผ่าตัดกำจัดเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็งและกำจัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอที่อาจเกิดการลุกลาม

 2. การฉายรังสี : การฉายรังสีเหมาะสำหรับมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด follicular

 3. การให้ยาเคมี : มักใช้เป็นการประคับประคองในระยะสุดท้าย ซึ่งไม่สามารถผ่าตัดหรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป

 4. แพทย์แผนจีน : แพทย์แผนจีน สามารถควบคุมการเติบโตของมะเร็ง ยกระดับสมรรถภาพภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสีและให้ยาเคมี


มะเร็งต่อมไทรอยด์,อาการมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 การดูแลพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์หลังการผ่าตัด

 1. ในช่วงเวลา 1 – 2 วัน หลังการผ่าตัด ควรให้ผู้ป่วยทานอาหารเหลว เพื่อลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกลืนอาหาร

 2. ควรแนะนำให้ผู้ป่วยกึ่งนั่งกึ่งนอน เพื่อป้องกันบาดแผลจากการผ่าตัด เป็นประโยชน์ต่อการระบายของเหลวจากบาดแผล

 3. หลีกเลี่ยงการไอแบบรุนแรง พูดคุยมากเกินไป เวลาตื่นนอนควรใช้มือพยุงบริเวณศีรษะเอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึง

 4. ควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสงบและสบาย เพื่อลดความกระวนกระวายใจของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

 5. คอยสังเกตบาดแผลบริเวณลำคออย่างละเอียดว่ามีอาการบวมหรือไม่

 6. หากปรากฏอาการเสียงแหบ หายใจไม่สะดวก ควรรีบแจ้งให้แพทย์มาช่วยเหลือทันที

มะเร็งต่อมไทรอยด์,อาการมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *


 สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ใช้การปรับสมดุลโดยแพทย์แผนจีนร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจและใช้เทคนิคแบบเจาะจงและบาดแผลเล็ก คิดค้นรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการใช้ยาแพทย์แผนจีนนั้นเป็นการเคล็ดลับเฉพาะของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จะเชื่อมโยงกับขั้นตอนทางการแพทย์ทั้งหมด ประสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้พิสูจน์ว่า ยาแผนจีน สำหรับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ไม่เพียงแต่สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดเท่านั้น ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นต้น ซึ่งมาจากการผ่าตัด การฉายรังสี ใช้ยาเคมี เป็นต้น นอกจากนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยียาแผนจีนประสานกับเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก เช่น การใช้เทคนิคภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยยึดตามสภาพจริงของผู้ป่วย ก็จะได้รับผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแห่งประเทศจีนได้ตั้งสำนักงานขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทุกปีสำนักงานจะรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและส่งตัวมายังโรงพยาบาลจำนวนมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลและฟื้นตัวมาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามได้ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือไปยังสำนักงานของเราที่อยู่ในประเทศของท่าน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว คำถามของท่านจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจแน่นอน

 เมื่อเดินทางมายังที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะกำหนดแผนการของท่านโดยเฉพาะแล้วนั้น ในระหว่างการนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะดูจากสภาพร่างกาย ความแตกต่างด้านความเคยชินในการบริโภค เพื่อจัดรายการอาหารที่มีสารอาหารให้กับผู้ป่วย อาหารทางแพทย์แผนจีน การจัดอาหารการกินที่เหมาะสม จะช่วยยกระดับสมรรถนะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ที่นี่อาการของผู้ป่วยจะได้รับการควบคุมและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

คำหลัก: มะเร็งต่อมไทรอยด์,อาการมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น