0610367888  0907099666  

cancer
มะเร็งโพรงจมูก

 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุขของไทยเผยว่า อัตราการเกิดโรคมะเร็งโพรงจมูกของไทยในแต่ละปีพบว่าในผู้หญิงมีสถิติการเกิดโรค 1.6 ต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี ในผู้ชาย 4.5 ต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี ถ้าอย่างนั้นมะเร็งโพรงจมูกสามารถรักษาได้ไหม?ตรวจพบว่าเป็นระยะแรกและทำการรักษาเร็วถือเป็นหัวใจหลักของมะเร็งโพรงจมูกที่ช่วยเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่ และการเลือกแผนการรักษาสำหรับมะเร็งโพรงจมูกที่เหมาะสมสามารถทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfu ได้กล่าวไว้ว่า หากพูดถึงผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งโพรงจมูกระยะแรกนั้นอัตราการมีชีวิตอยู่ 5 ปีหลังการรักษาจะสูงถึง 90% หากอยู่ในระยะกลางไปถึงระยะสุดท้ายอัตราการมีชีวิตอยู่ 5 ปีหลังการรักษาจะต่ำกว่า 50% อย่างไรก็ตามหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งควรรีบทำการรักษาให้ถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการรักษา

  หากคุณถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูก พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 0610367888 0907099666

 การแบ่งประเภทของมะเร็งโพรงจมูก

 องค์การอนามัยโลก(WHO)ได้มีการแบ่งประเภทของมะเร็งโพรงจมูกออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ : keratinizing squamous cell carcinoma,non-keratinizing carcinoma และ Basal squamous cell carcinoma ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ที่มีการเป็นมะเร็งโพรงจมูกกันมาก โดยยึดข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุว่ามีผู้ป่วยมีเชื้อมะเร็งประเภท non-keratinizing carcinoma อยู่

 การอธิบายเกี่ยวกับผลการรายงานทางการแพทย์ของมะเร็งโพรงจมูก

 • อะไรคือ non-keratinizing carcinoma

 • ทำความรู้จักกับเครื่องหมายของมะเร็งโพรงจมูก – EB (Epstein-Barr virus)

  หากท่านมีปัญหาในรายงานผลการตรวจ สามารถสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนเข้ามาสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ : 0610367888 0907099666 พวกเราพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 อัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งโพรงจมูกในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ :

 มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 1 : 95%

 มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 2 : 72%

 มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 3 : 64%

 มะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 4 : 38%

 เทคนิคการรักษาของมะเร็งโพรงจมูก

 • ความเจ็บปวดจากการรักษาในแบบเก่า

 การผ่าตัด : การผ่าตัดถือเป็นอีกหนึ่งการรักษามะเร็งในแบบเก่าที่บาดแผลจากการผ่าตัดมีขนาดใหญ่,มีความเสี่ยงสูงและง่ายต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ทำการรักษาในผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก

 การใช้ยาเคมีบำบัด : การรักษามะเร็งโดยใช้ยาเคมีบำบัดเป็นอีกหนึ่งในวิธีการรักษามะเร็งโพรงจมูกที่ใช้อย่างแพร่หลาย การรักษาวิธีนี้สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้แต่ในขณะเดียวกันการรักษาด้วยวิธีนี้ก็ทำลายเซลล์และระบบการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในร่างกายไปด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้รับผลข้างเคียงจากการให้เคมีบำบัดอย่างเห็นได้ชัดเช่น ผมร่วง คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้น

 • เทคโนโลยีการรักษามะเร็งโพรงจมูกแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่

 การรักษาแบบบูรณาการ : บาดแผลมีขนาด 2-3mm. ผลข้างเคียงต่ำ เจ็บปวดน้อย

มะเร็งโพรงจมูก,ระยะของมะเร็งโพรงจมูก,การรักษามะเร็งโพรงจมูก,เทคนิคแบบเฉพาะจุด, เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด,เทคนิคโอโซน,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

เทคนิคแบบเฉพาะจุด

 เทคนิคแบบเฉพาะจุด : บาดแผลขนาด 1 -2 mm. ใช้ยาต้านมะเร็งเข้าไปจู่โจมก้อนมะเร็งโดยตรง ความเข้มข้นของยามีมากกว่าการให้ยาเคมีบำบัดทางสายน้ำเกลือสูงถึง 2-8เท่า ผลข้างเคียงต่ำ มีความแม่นยำในการทำลายเซลล์มะเร็ง

มะเร็งโพรงจมูก,ระยะของมะเร็งโพรงจมูก,การรักษามะเร็งโพรงจมูก,เทคนิคแบบเฉพาะจุด, เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด,เทคนิคโอโซน,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

 เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคบูรณาการแบบพุ่งเป้า :การรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและเทคนิคบูรณาการแบบพุ่งเป้านั้นไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งแล้ว ยังช่วยยับยังเซลล์ร้าย ลดผลข้างคียงจากการรักษา อัตราการกลับมาเป็นซ้ำน้อยและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ได้นานขึ้นอีกด้วย

มะเร็งโพรงจมูก,ระยะของมะเร็งโพรงจมูก,การรักษามะเร็งโพรงจมูก,เทคนิคแบบเฉพาะจุด, เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด,เทคนิคโอโซน,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

 เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด : การทำลายเซลล์มะเร็งคือหัวใจหลักของการรักษา หากมีการเปรียบเทียบกันแล้วเทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุดมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงกว่าการรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดทั่วร่างกาย

 เทคโนโลยีในการรักษามะเร็งโพรงจมูกเพิ่มเติม

  หากอยากทราบว่าการรักษาแบบใดเหมาะสมกับคุณ พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 0610367888 0907099666

 ทีมแพทย์ MDT พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูก วางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล

คณะแพทย์ MDT

  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา สามารถกรอกข้อมูลด้านล่างส่งมาหาเราหรือโทรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที:0610367888 0907099666 พวกเรายินดีตอบข้อสงสัยของท่านทุกประการ! 


แบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูกและโภชนาการ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารการกินและมะเร็ง

 • ความเข้าใจผิด 6 ประการ เกี่ยวกับการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง

คำหลัก: มะเร็งโพรงจมูก,ระยะของมะเร็งโพรงจมูก,การรักษามะเร็งโพรงจมูก,เทคนิคแบบเฉพาะจุด, เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด,เทคนิคโอโซน,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น