0610367888  0907099666  

เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด

 1.โรคมะเร็ง——เป็นโรคที่เกิดจากเครือข่ายของโมเลกุล

 ลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งนั้นคือ เนื่องจากความไม่แน่นอนและผิดปกติของยีนในร่างกาย ก่อให้เกิดการแบ่งเซลล์อย่างต่อเนื่องและเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ๆ เซลล์มะเร็งเป็นกลุ่มเซลล์กลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางชีวภาพแตกต่างกันออกไป

 ยีนในเซลล์มะเร็งที่กลายพันธุ์นั้นไม่เพียงแต่มีจำนวนมากมายที่มีลักษณะความแตกต่างกันไปหลายชนิดและยังอยู่ที่เครือพลวัตซับซ้อนทางชีวภาพ ในเซลล์นั้น ทั้งยีนและโปรตีนจะประกอบเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนรวมถึงการส่งสัญญาณในระบบร่างกาย การควบคุมยีน และระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะผิดปกติ

 ยีนที่กลายพันธุ์นั้นตำแหน่งที่อยู่ก็จะแตกต่างกันออกไป ระดับความแตกต่างของยีนในโครงสร้างของเซลล์ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเซลล์ไม่เหมือนกัน นี้ก็เป็นลักษณะของเซลล์มะเร็ง โดยกล่าวอีกได้ว่า โรคมะเร็งความจริงเป็นโรคระดับโมเลกุล ระดับความผิดปกติและความซับซ้อนของโมเลกุลจะเป็นตัวกำหนดรูปร่างและลักษณะของตัวก้อนมะเร็ง


เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด,โรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 2. .หลักการพื้นฐาน

 วิธีการจัดการถึงจุดกำเนิดโรค คือการเริ่มต้นตั้งแต่สาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติจากโมเลกุลของโปรตีนในเซลล์มะเร็ง หรือจากบางส่วนของยีน) เมื่อรู้ตำแหน่งของมะเร็งที่แน่ชัดแล้ว ก็จะใช้ยาที่มีลักษณะเหมาะสมกับตัวมะเร็งนั้นๆ ซึ่งตัวยาจะมีผลต่อเซลล์ที่มีความผิดปกติ(เซลล์มะเร็ง)เท่านั้น ทำให้เซลล์มะเร็งสลายไป วิธีนี้จะไม่ทำลายเซลล์ปกติอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ เซลล์มะเร็งด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ วิธีนี้เป็นวิธีที่เมื่อหาเซลล์มะเร็งได้แล้วใช้ยีน เพื่อทำให้มะเร็งหายไป

 เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด ต่อจุดกำเนิดของโรค เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลอย่างดีเลิศ


การผ่าตัด

การฉายรังสีแบบดั้งเดิม、การใช้ยาเคมีแบบดั้งเดิม

การใช้ยีนเทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุดเจาะจงเซลล์มะเร็ง

มีการบุกรุกร่างกาย มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

เป็นการเยียวยาด้วยการใช้ยาที่มีความเป็นพิษ ยานี้อาจมีผลข้างเคียงสูง ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ จะถูกกำจัดหมด

ความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายของของเซลล์มะเร็งและสารก่อมะเร็ง เช่น เอ็นไซม์ โปรตีน เป็นต้น กำหนดไว้เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่กำลังเจริญเติบโต


    ขั้นตอนวิธีการใช้ยีน

 1.ค้นพบสาเหตุการก่อโรคมะเร็ง

 2.การเลือกเวกเตอร์ยีน

 3.การเลือกใช้หรือกำหนดเป้าหมายของเซลล์

 4.วิธีการถ่ายโอนยีน

 5. การคัดกรองและเลือกเซลล์

 6. การถ่ายเทกลับคืนสู่ร่างกาย


 จุดเด่น

 1.ยานี้จะมุ่งเป้าที่ตำแหน่งของเนื้องอกที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้

 2.ยาจะคงอยู่ในตำแหน่งที่มีความเข้มข้นของตัวยาสูง

 3.ยานี้จะออกฤทธิ์เป็นเวลานาน

 4.เพิ่มความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า

 5.ไม่มีผลต่อเนื้อเยื้อปกติ สามารถบรรเทาอาการปวดและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้

 6.ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ ได้ผลดี พิษน้อย เซลล์มะเร็งไม่ดื้อยา

 7.สามารถใช้วิธีนี้วิธีเดียวหรือร่วมกับวิธีอื่นๆได้ และใช้ร่วมกับเทคนิคแบบดั้งเดิม (เคมี รังสี)ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นต้น

คำหลัก: เทคนิคการฟื้นฟูด้วยยีนแบบเฉพาะจุด,โรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น