0610367888  0907099666  

เทคนิค PET/CT

 เทคโนโลยี PET/CT ถือเป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีเพียงวิธีเดียว ณ ขณะนี้ที่นำลักษณะทางกายวิภาคมาใช้ในการดำเนินการ ผลัดเปลี่ยนและถ่ายภาพจากร่างกาย มีข้อดีคือไม่มีแผลบาดเจ็บในขณะที่ตรวจ มีความไวในการตรวจสอบมะเร็งระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากหรือมะเร็งในระยะแรกๆ ผลการวินิจฉัยแม่นยำมากกว่า 90% ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกล่าวว่า เครื่องมือ PET/CT มีประโยชน์อย่างมากกับการวางแนวทางในขั้นต่อๆไป


เทคโนโลยี PET/CT,การวินิจฉัย,โรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 การประยุกต์ใช้

 การตรวจคัดกรองมะเร็ง :สำหรับผลตรวจ CT และ MRI ที่ไม่แน่ชัดหรือได้สองแง่ แพทย์จะแนะนำให้ทำ PET/CT เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ในทางการแพทย์นั้นเครื่องมือ PET/CT เป็นเครื่องมือคัดกรองมะเร็งที่มีความแม่นยำมากที่สุด

 ทางเลือกอื่นๆ : เครื่องมือ PET/CT สามารถตรวจพบความผิดปกติในทุกส่วนร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว (ตำแหน่งของมะเร็ง เป็นก้อนเนื้อร้ายหรือดี มีการลามของมะเร็งหรือไม่ เป็นต้น) ช่วยเพิ่มอัตราการควบคุมเฉพาะจุดอย่างได้ผล ช่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและบาดแผลที่ไม่จำเป็น

 ประเมินผลที่ได้ : หลังจากรับการผ่าตัด การทำคีโม การฉายแสงเหล่านี้เป็นต้น สามารถเช็คความเปลี่ยนแปลงของมะเร็งได้โดยผ่านเครื่องมือ PET/CT อีกทั้งเช็คการเติบโตของมะเร็งว่าลดลงหรือไม่หรือว่ามีการลามไปที่อวัยวะอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถประเมินผลลัพธ์ทางการแพทย์หลังจากขั้นตอนต่างๆได้

 ขั้นตอนการตรวจ

 ลงทะเบียนจองคิว :จองคิวผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางออนไลน์

 รวบรวมผลตรวจ :รวบรวมผลการตรวจที่มีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เอกซเรย์ CTสแกน MRI หรืออัลตราซาวน์เป็นต้น

 ชั่งน้ำหนัก เช็คเบาหวาน :เพื่อให้ความมั่นใจว่าการตรวจจะได้ผลที่ดีที่สุด

 ฉีดสาร:ฉีดสารเภสัชรังสีผ่านหลอดเลือดดำ ซึ่งจะฉีดสีประเภทไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการตรวจด้วย

 พักก่อนตรวจ :เพื่อให้ยาที่ฉีดเข้าไปนั้นไปจับตัวมะเร็งที่อยู่ในร่างกาย

 ขึ้นเครื่องเพื่อแสกน :ก่อนการตรวจ PET/CT ต้องปัสสาวะออกให้หมด และไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ

 ได้รูปที่ตรวจ :เครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการรวมผลของ PET และ CT และทำการเปรียบเทียบ

 ผู้เชี่ยวชาญอ่านผล :ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดประชุมเพื่ออ่านผลPET และ CT ของผู้ป่วยในวันถัดมา

 รายงานผล : โดยปกติจะรายงานผลภายใน 3 วันทำการ หรือถ้ามีเหตุสุดวิสัยก็จะแจ้งล่วงหน้าก่อน

 ข้อดีของเทคโนโลยีนี้

 ปลอดภัย

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวบอกว่า ส่วนที่นำมาตรวจนั้นส่วนมากคือ องค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายมนุษย์ หรือเป็นส่วนที่คล้ายคลึงกันมาก อีกทั้งค่าครึ่งชีวิตก็สั้น ปริมาณที่รับเข้าไปนั้นเทียบเท่าได้กับปริมาณการทำซีทีสแกนหน้าอกหนึ่งครั้ง มีผลที่ปลอดภัย และสามารถตรวจซ้ำได้อีกในระยะเวลาสั้นๆ

 แม่นยำ

 จากการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถให้ข้อมูลด้านการเผาผลาญและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ผลตรวจภายในที่มีความแม่นยำ สามารถกำหนดตำแหน่งของมะเร็งได้อย่างชัดเจน และเมื่อเทียบกับผลการตรวจ PET หรือ CT อย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ผลที่แน่ชัดกว่า โดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยจุดมะเร็งที่หายาก

 รวดเร็ว

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวบอกว่า การตรวจแบบอื่นนั้นจะเลือกจุดตรวจในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ PET/CT จะสแกนทั้งร่างกายในครั้งเดียว (คอ อก ท้อง เชิงกราน) ซึ่งใช้เวลาเพียง 20 นาทีโดยประมาณ และจะได้ผลออกมาเป็นตัว PET หรือ CT หรือรวมผลทั้งสองอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ได้ภาพทั้งด้านตรงและด้านข้าง สามารถเห็นได้เลยว่าสถานการณ์และตำแหน่งของจุดที่เป็นนั้นเป็นอย่างไร

 คุ้มค่า

 สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อเทียบกับมะเร็งระยะหลังจะลดลงถึง 1-5 เท่า ตรวจเพียงครั้งเดียวก็จะทราบว่าเป็นเนื้องอกดีหรือร้าย มีการลุกลามหรือไม่ หลีกเลี่ยงการตรวจด้วยเครื่องที่หลากหลายแล้วแต่ได้ผลที่คลาดเคลื่อนหรือดำเนินแนวทางทางการแพทย์ที่ผิดไป การตรวจแบบนี้สามารถบอกระยะของมะเร็งที่เป็นอยู่ได้อย่างแม่นยำ ประเมินผล ลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไป

 ความแม่นยำในการวินิจฉัย

 มะเร็งปอด : 94%

 มะเร็งลำไส้ใหญ่ : 90%

 มะเร็งไฝ : 100%

 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง : 95%

 มะเร็งเต้านม / มะเร็งส่วนศีรษะ / มะเร็งรังไข่ : 90%

คำหลัก: เทคโนโลยี PET/CT,การวินิจฉัย,โรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น