0610367888  0907099666  

cancer
ผลการรายงานโรคมะเร็งปอด

ผลการรายงานทางการแพทย์ของมะเร็งปอด คือส่วนสำคัญที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งใช้ในการวางแผนการรักษาและติดตามผล แต่ทว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในผลการรายงานทางการแพทย์มักจะใช้คำและภาษาที่ค่อนข้างเป็นวิชาการและศัพท์เฉพาะ จึงทำให้ผู้ป่วยและญาติยากต่อการทำความเข้าใจ เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้สามารถทำความเข้าใจกับคำศัพท์ทางวิชาการเหล่านั้น ทางเราจึงได้เรียบเรียงคำศัพท์และภาษาทางการแพทย์ไว้ประกอบในการศึกษาข้อมูล

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 1.มะเร็งเซลล์squamousและมะเร็งเซลล์ adenocarcinomaคือ?

 มะเร็งเซลล์squamous เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งของมะเร็งปอด เซลล์มีรูปร่างแบน (จึงถูกเรียกว่ามะเร็งเซลล์squamous) พบที่ถุงลมในปอด เซลล์บุผิวหลอดเลือด

 มะเร็งเซลล์ adenocarcinoma เป็นมะเร็งที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อต่อม (glandular tissue) ซึ่งเป็นเยื่อบุผิว เป็นต่อมไร้ท่อบริเวณปอด

 2.มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก Small Cell Lung Cancerและมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต Non-Small Cell Lung Cancerคือ?

 มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็กพบได้มากประมาณ 15% ของมะเร็งปอด ผู้ป่วยในระยะแรกมักจะพบว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อไปยังต่อมน้ำเหลืองและในกระแสเลือด จากนั้นจะมีการแพร่กระจายไปยังสมองและกระดูก การเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยากต่อการรักษา

 มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตเป็นมะเร็งปอดชนิดที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผิวของหลอดลมในปอด สามารถแบ่งได้ 3 ชนิดพบได้มากประมาณ 85% ของมะเร็งปอด ง่ายต่อการรักษา

 พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 082-799-2888 02-645-2799

 3.ความรุนแรงของมะเร็งปอดระยะwell-differentiated ระยะmoderately differentiatedและระยะ poorly differentiatedสามารถบอกถึงอะไรได้บ้าง?

 ศัพท์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นคำที่แพทย์ใช้เรียกการเปลี่ยนแปลงและความรุนแรงของเซลล์มะเร็ง โดยแพทย์จะใช้เรียกลักษณะของเซลล์มะเร็งจากการตรวจชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทัศน์ ซึ่งระยะwell-differentiatedนั้นจะมีการเจริญเติบโตช้าและง่ายต่อการรักษา ระยะ poorly differentiatedจะมีการบุกลุกของเชื้อมะเร็งที่สูงและยากต่อการรักษาส่วนระยะmoderately differentiated การรักษาอยู่ในระดับปานกลางอาจดีหรือไม่ดีก็ได้

 4.ระบบเลือดหรือระบบต่อมน้ำเหลือง การแทรกซึมของระบบหลอดเลือดคือ?

 เนื้องอกสามารถมีการเจริญเติบโตและบุกรุกแทรกซึมเข้าไปในระบบหลอดเลือด(ระบบเลือดหรือระบบต่อมน้ำเหลือง) โดยแพทย์จะใช้เรียกลักษณะจากการตรวจด้วยกล้องจุลทัศน์ว่า ระบบเลือดหรือระบบต่อมน้ำเหลือง การแทรกซึมของระบบหลอดเลือด หากพบเซลล์มะเร็งภายในระบบเลือด นั้นหมายความว่าเซลล์มะเร็งมีอัตราการแพร่กระจายไปยังตับค่อนข้างสูงแต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

 5.ในผลการรายงานการตรวจคำว่า” Immunohistochemistry” คืออะไร?

 Immunohistochemistry หรือการย้อมสีชิ้นเนื้อหนึ่งในวิธีการตรวจสอบ ซึ่งจะพบได้บ่อยในผลการรายงานของแพทย์ การย้อมสีชิ้นเนื้อนั้นจะใช้ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัยเนื้องอกและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรักษามะเร็งปอด นอกจากนี้ผลการย้อมสีชิ้นเนื้อยังช่วยแยกประเภทของมะเร็งปอดได้อีกด้วย แพทย์จึงใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบวินิจฉัยโรค

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 แจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจทางการแพทย์ของมะเร็งปอดในข้างต้นเป็นเพียงเอกสารประกอบ หากต้องการทราบรายละเอียดที่แน่ชัดควรไปสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดตตรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดของตนเองจนนำไปสู้การรักษาที่ไม่ถูกวิธี

คำหลัก: มะเร็งปอด,รายงานผลการตรวจมะเร็งปอด,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น