0610367888  0907099666  

cancer
ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

     ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ที่ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ :

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 1 : 90%

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 2 : 90%

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 3 : 80%

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 4 : 65%

 จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเร็วอัตราการมีชีวิตอยู่ก็มีสูง หากมีการแบ่งระยะของมะเร็งได้อย่างชัดเจนแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาก็สามารถว่างแผนการรักษาได้อย่างเม่นยำและเหมาะสมกับระยะของโรค การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ที่ชัดเจนสามารถทำได้อย่างไร?


ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง


ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่


 การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkinและแนวทางในการรักษา

 (ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาได้)

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 1 : เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองเหลืองเพียงต่อมเดียว(I)หรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเพียงจุดเดียว(ⅠE)

 แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 1 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 2 : เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลือง 2 จุดขึ้นไปหรือมากกว่านั้น(Ⅱ)หรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเพียงจุดเดียวหรือเกิดขึ้นบริเวณเหนือกระบังลม(ⅡE

 แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 2 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 3 : เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลือง 2 จุดขึ้นไป(Ⅲ)หรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเพียงจุดเดียว(ⅢE) หรือกระจายอยู่ทั้งร่างกายส่วนบนกระบังลมและส่วนใต้กระบังลม(ⅢSE)

 แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 3 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4 : เซลล์มะเร็งลุกลามสู่อวัยวะอื่นภายนอกระบบน้ำเหลือง

 แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก

 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม : การลุกลามของมะเร็งหลังการรักษาสามารถพบได้ในบริเวณต่อมน้ำเหลืองหรือในส่วนอื่นๆของร่างกาย

 แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,เทคนิคคีโมสีเขียว,เซลล์ภูมิคุ้มกันแบบพุ่งเป้าหลายชนิดร่วมกัน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก

 ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ต่างกัน ขั้นตอนการรักษาก็แตกต่างกัน ที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด เรามีทีมแพทย์ MDT ที่คอยวินิจฉัยแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยตามสภาพอาการ ระยะ ขนาดและบริเวณที่เป็นมะเร็ง เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายและยังช่วยให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและความทรมานจากการรักษาในแบบเก่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ได้นานขึ้นอีกด้วย

คำหลัก: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง,การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง,รพ.มะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น