0610367888  0907099666  

cancer
ระยะของมะเร็งปอด

      ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งปอดในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ :

 มะเร็งปอกระยะที่ 1, 77 - 92%

 มะเร็งปอกระยะที่ 2, 53 – 68%

 มะเร็งปอกระยะที่ 3, 13 – 36%

 มะเร็งปอกระยะที่ 4, น้อยกว่า 10%

 จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งปอดมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเร็วอัตราการมีชีวิตอยู่ก็มีสูง หากมีการแบ่งระยะของมะเร็งได้อย่างชัดเจนแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาก็สามารถว่างแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับระยะของโรค การแบ่งระยะของมะเร็งปอดที่ชัดเจนสามารถทำได้อย่างไร?ถึงแม้จะเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายตราบใดที่คุณเลือกการรักษาที่ถูกต้องคุณยังสามารถได้รับผลลัพธ์จากการรักษาที่ดีได้

ประสบการณ์การต่อสู้กับมะเร็งปอดชาวไทยที่สามารถมีชีวิตรอดได้ถึง 5 ปี

คุณจุฑามาส ผู้ป่วยมะเร็งปอดชาวไทย

 มะเร็งปอดมีกี่ระยะ

       การแบ่งระยะของมะเร็งแบบ TNM

 การแบ่งระยะโรคแบบ TNM เป็นระบบในการพิจารณาว่ามะเร็งอยู่ในขั้นไหน หรือ Staging ที่มีการใช้วัดค่าและแบ่งระยะของมะเร็งมากที่สุด

 T หมายถึง Tumor คือ ขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง โดยใช้สัญลักษณ์ T1~T4 บ่งบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนมะเร็ง

 N หรือ Node (Regional node) คือ ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้กับก้อนมะเร็ง โดยใช้สัญลักษณ์ N0~N2 บ่งบอกความรุนแรงของโรคจากน้อยไปหามาก

 M หรือ Metastasis (Distant Metastasis) คือ การแพร่กระจายของโรคมะเร็งทางกระแสโลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ โดยใช้สัญลักษณ์ M0~M1 บ่งบอกว่ามีโรคมะเร็งแพร่กระจายแล้ว

 ตามที่ได้มีการแบ่งระยะของมะเร็งตามระบบ TNM นั้น สามารถแบ่งระยะของมะร็งได้อย่างชัดเจนดังนี้ :

 (ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถยึดเป็นแนวทางหลักในการรักษาได้)

 มะเร็งปอดระยะ 0 : Tis(มะเร็งที่แหล่งกำเนิด)ระยะ N0(มะเร็งยังไม่มีลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง) ,ระยะ M0(มะเร็งยังไม่แพร่กระจาย)

 แนวทางรักษาสำหรับมะเร็งปอดระยะ 0 เทคนิคแบบ Photodynamic therapy (PDT),การรักษาโดยใช้เลเซอร์หรือการฉายรังสีบำบัด (ฉายรังสีภายใน)

 มะเร็งปอดระยะที่ 1 : ระยะ T1~T2 ,ระยะN0,ระยะM0 --ก้อนมะเร็งยังคงอยู่ภายในปอด

 แนวทางรักษาสำหรับมะเร็งปอดระยะที่ 1 :การผ่าตัด,เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 มะเร็งปอดระยะที่ 2 : ระยะ T1~T3 ,ระยะN0 – N1,ระยะM0 – มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด

 แนวทางรักษาสำหรับมะเร็งปอดระยะที่ 2 :การผ่าตัด,เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 มะเร็งปอดระยะที่ 3 : เป็นระยะ T ใดก็ได้,เป็นระยะ N ใดก็ได้, ระยะ M0 – มีการแพร่กระจายไปยังเมดิแอสตินัมที่ต่อมน้ำเหลือง

 แนวทางรักษาสำหรับมะเร็งปอดระยะที่ 3 เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน(ธรรมชาติบำบัด),เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 มะเร็งปอดระยะที่ 4 : เป็นระยะ T ใดก็ได้,เป็นระยะ N ใดก็ได้,ระยะ M1 – มีการลุกลามไปทั่วอวัยวะต่างๆ เช่น กระดูกสันหลัง,สมอง,ตับและบริเวณผิวหนังเป็นต้น

 แนวทางรักษาสำหรับมะเร็งปอดระยะที่ 4 เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคภูมิคุ้มกัน(ธรรมชาติบำบัด),เซลล์ภูมิคุ้มกันแบบพุ่งเป้า,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 การกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งปอด : ส่วนใหญ่การกลับมาเป็นซ้ำของผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งปอดมักจะเริ่มที่ต่อมน้ำเหลือง,เยื่อหุ้มปอด,ไต,ตับ,กระดูกและสมอง

 แนวทางการรักษาเมื่อมีการกลับมาเป็นซ้ำ : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคภูมิคุ้มกัน(ธรรมชาติบำบัด),เซลล์ภูมิคุ้มกันแบบพุ่งเป้า,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 ระยะของมะเร็งปอดที่ต่างกัน ขั้นตอนการรักษาก็แตกต่างกัน ที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด เรามีทีมแพทย์ MDT ที่คอยวินิจฉัยแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยตามสภาพอาการระยะ ขนาดและบริเวณที่เป็นมะเร็ง เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายและยังช่วยให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและความทรมานจากการรักษาในแบบเก่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ได้นานขึ้นอีกด้วย


แบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

คำหลัก: มะเร็งปอด,ระยะของมะเร็งปอด,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น