0610367888  0907099666  

cancer
ผลการรายงานโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

    ผลตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นหลักฐานทางพยาธิวิทยาที่สำคัญของแพทย์ด้านมะเร็งในการกำหนดแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วย แต่เนื่องจากในผลตรวจมีการใช้ศัพท์เทคนิคค่อนข้างมาก มีผู้ป่วยและญาติที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารไม่น้อย ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในศัพท์เทคนิคที่อยู่ในผลตรวจมากขึ้น เราได้รวบรวมศัพท์เทคนิคเบื้องต้นที่พบเห็นได้บ่อยในผลตรวจมะเร็งกระเพาะอาหาร

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 1.มะเร็งต่อมกระเพาะอาหารคืออะไร

 มะเร็งต่อมกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งอีกหนึ่งชนิดของมะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งในกระเพาะอาหาร อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมกระเพาะอาหารจึงเป็นสาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหารถึง 95%

 2.มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคติดต่อหรือไม่

 มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคไม่ติดต่อ หากพบว่าคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร สมาชิกในครอบครัวควรตรวจหาเชื้อโรคเอชไพโลไร หากตรวจพบให้รีบทำการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ

 พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 082-799-2888 02-645-2799

 3. CEA และ CA199 บ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง

 สารบ่งขี้มะเร็ง(CEA)จะมีความสัมพันธ์กับก้อนเนื้อประเภท poor differentiated โดยมีการระบุขนาดเล็ก ใหญ่ของก้อนเนื้อ การแพร่กระจายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเซอโรซา การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร เช่น ค่า CEA ลดลง > 50% หรือลดลงเป็นช่วงปกติเป็นเวลามากกว่า 4 สัปดาห์ถือว่าการรักษามีประสิทธิภาพ หากหลังการรักษาค่า CEA ยังคงเพิ่มขึ้นแสดงว่าการรักษาเริ่มไม่เป็นผล

 การวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร 199(CA199)โดยระบุจากขนาดเล็ก ใหญ่ของก้อนเนื้อ ระดับการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ถือเป็นตัวบ่งชี้หลักของผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ระดับ CA199 ในซีรั่มในเลือดสูงส่งผลให้ผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งกระเพาะอาหารมีอัตราการอยู่รอดน้อยลง สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งกระเพาะอาหารในช่องท้องเป็นต้น

 การแบ่งระยะของมะเร็งกระเพาะอาหารตามระบบ TNM บ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง

 T หมายถึง Tumor คือ ขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง โดยใช้สัญลักษณ์ T1~T4 บ่งบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนมะเร็ง

 N หรือ Node (Regional node) คือ ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้กับก้อนมะเร็ง โดยใช้สัญลักษณ์ N0~N2 บ่งบอกความรุนแรงของโรคจากน้อยไปหามาก

 M หรือ Metastasis (Distant Metastasis) คือ การแพร่กระจายของโรคมะเร็งทางกระแสโลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ โดยใช้สัญลักษณ์ M0~M1 บ่งบอกว่ามีโรคมะเร็งแพร่กระจายแล้ว

 ตามที่ได้มีการแบ่งระยะของมะเร็งตามระบบ TNM นั้น ช่วยให้สามารถแบ่งระยะของมะร็งได้อย่างชัดเจน

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งแห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวระบุว่า :ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำอธิบายผลตรวจทางพยาธิวิทยาของมะเร็งกระเพราอาหารส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อท่านพบกับผลตรวจที่มีเนื้อหาละเอียดมากขึ้น ควรพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษา จึงจะทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ป่วยเอง

คำหลัก: มะเร็งกระเพาะอาหาร,ผลการตรวจมะเร็งกระเพาะอาหาร,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น