0610367888  0907099666  

cancer
ผลการรายงานโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

     ผลตรวจมะเร็งลำไส้เป็นหลักฐานทางพยาธิวิทยาที่สำคัญของแพทย์ด้านมะเร็งในการกำหนดแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วย แต่เนื่องจากในผลตรวจมีการใช้ศัพท์เทคนิคค่อนข้างมาก มีผู้ป่วยและญาติไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจในศัพท์เทคนิคที่อยู่ในผลตรวจมากขึ้น เราได้รวบรวมศัพท์เทคนิคเบื้องต้นที่พบเห็นได้บ่อยในผลตรวจมะเร็งลำไส้

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 1. ลำไส้เล็กส่วนปลาย ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ส่วนกลาง ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย และไส้ตรง คืออะไร?

 นี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนปลาย ถือเป็นจุดต้นกำเนิดของลำไส้ใหญ่ โดยจะนำอาหารผ่านจุดลำไส้เล็กส่วนปลายนี้เข้าสู่บริเวณลำไส้ใหญ่ ไปสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ส่วนกลาง ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง และลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นถุงยื่นลงไปจากที่ลำไส้เล็กมาต่อกันที่ส่วนปลายของลำไส้เล็กส่วนปลาย โดยส่วนส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนปลายจะเชื่อมไปสู่ไส้ตรง เมื่อของเสียที่ย่อยสลายแล้วจะถูกเก็บไว้บริเวณนี้เพื่อรอถ่ายออกจากร่างกาย

ส่วนประกอบของลำไส้

 2. อะไรคือมะเร็งลำไส้ใหญ่ (หรือมะเร็งลำไส้ตรง)?

 มะเร็งต่อมเป็นมะเร็งประเภทหนึ่ง โดยเริ่มจากเซลล์ของต่อมก่อตัวเป็นเมือก โดยน้ำเมือกจะเข้าสู่บริเวณลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยประเภทหนึ่งในมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง โดยมะเร็งที่เกิดจากต่อม95% จะอยู่ในกลุ่มมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากประเภทนี้นั้น เช่นประเภท Signet ring cell จะพบเห็นได้น้อยกว่า

 พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 082-799-2888 02-645-2799

 3. ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงบ่งชี้ให้เห็นถึงอะไร?

 ระยะ TNM นั้นจะนำมาใช้บ่อยในการแบ่งระยะของมะเร็ง

 T คือ เนื้องอก ส่วนที่แสดงถึงลักษณะและขนาดของก้อนเนื้อ โดยใช้ตัวเลขบ่งชี้ถึงขนาดของก้อนเนื้อคือ T1-T4

 N คือ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบของก้อนเนื้อนั้นได้รับการแพร่กระจายหรือไม่ โดยใช้ตัวเลขบ่งชี้ถึงระดับแพร่กระจายไปยังบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือ N1-N2

 M คือ การแพร่กระจาย เซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายหรือไม่ โดยใช้ตัวเลขบ่งชี้ถึงระดับแพร่กระจายคือ M0-M1

 เมื่อแบ่งมะเร็งตามระยะ TNMก็จะสามารถทราบถึงระยะขั้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างคร่าวๆ

 4. มะเร็งในลักษณะแพร่กระจายคืออะไร?

 มะเร็งที่ลุกลามแล้วนั่นคือที่เราพอจะอนุมานได้ว่าเป็นในส่วนของมะเร็งอย่างแท้จริง เพราะ เซลล์มะเร็งนี้จะลุกลามไปสู่อวัยวะส่วนอื่นในร่างกาย โดยในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่ามันได้เข้าไปสู่ส่วนอื่นซึ่งไกลออกไปจากจุดเดิม

 5. การแบ่งระดับนั้นแฝงไว้ด้วยอะไร?

 ระดับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระดับของมะเร็งนั่นเอง โดยพื้นฐานแล้วจะตรวจพบได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยสังเกตุถึงระดับความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของเซลล์ โดยจะแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ แตกต่างมาก (ระดับต่ำ) แตกต่างปานกลาง (ระดับปานกลาง) แตกต่างน้อย (ระดับสูง) โดยมะเร็งในขั้น แตกต่างน้อย (ระดับสูง)นั้น จะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งแห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว กล่าวว่า:ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำอธิบายผลตรวจทางพยาธิวิทยาของมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อท่านพบกับผลตรวจที่มีเนื้อหาละเอียดมากขึ้น ควรพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษา จึงจะทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ป่วยเอง

คำหลัก: มะเร็งลำไส้ใหญ่,มะเร็งลำไส้,มะเร็งลำไส้และทวารหนัก,ผลตรวจประวัติมะเร็งลำไส้,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น