0610367888  0907099666  

cancer
การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร

  เนื่องด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิธีการตรวจโรคจึงมีการเพิ่มระดับการพัฒนาสูงขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันการตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารมีหลายวิธี สามวิธีด้านล่างนี้สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถประเมินอาการของโรคได้ทั่วทุกด้าน มีส่วนช่วยเลือกแผนทางการแพทย์มะเร็งกระเพาะอาหารที่ดีกว่าให้กับผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่าหากผู้ป่วยสงสัยว่าตนเองมีอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยด่วน


มะเร็งกระเพาะอาหาร, การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


  วิธีการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร

  1. การส่องกล้อง : การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรก สามารถแยกแยะแผลในกระเพาะอาหารว่าเป็นลักษณะดีหรือร้าย ชนิดของมะเร็งกระเพาะ และบริเวณที่ลุกลามของโรคได้ ผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อนหรือความรู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหารสามารถที่จะทำการตรวจลักษณะนี้ก่อนได้

  2. การตรวจด้วยเอกซเรย์: การวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์สามารถค้นพบเซลล์มะเร็งที่ซ่อนตัวอยู่ในเยื่อเมือกหรือที่ซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปมะเร็งกระเพาะอาหาร ในระยะพัฒนาสามารถทำการตรวจด้วยวิธีนี้ ซึ่งจะค้นพบการแสดงการเคลื่อนย้ายของมะเร็งกระเพาะอาหารถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนิดของมะเร็งกระเพาะอาหาร

  3. ซีทีสแกน : การตรวจด้วยซีทีสแกนสามารถแสดงให้เห็นเซลล์มะเร็งที่มีการสะสมในผนังกระเพาะอาหารและที่มีความเกี่ยวข้องกับบริเวณช่องกระเพาะอาหารทั้งภายในและภายนอกได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงมีการแพร่กระจายหรือไม่ เป็นต้น และก็ยังสามารถแสดงให้เห็นว่ามะเร็งกระเพาะอาหารมีการลุกลามผ่านทางกระแสเลือดหรือไม่ ผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายสามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจวินิจฉัยว่ามีการแพร่กระจายหรือไม่

  4. การส่องกล้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง : การส่องกล้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคใหม่ล่าสุด สามารถมองเห็นผนังกระเพาะอาหารแต่ละชั้นเพื่อเข้าใจสภาพเนื้องอกทั่วทุกด้าน มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยและแบ่งระยะ TMN ของมะเร็งช่วยให้แพทย์กำหนดทิศทางๆการแพทย์ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ตัวผู้ป่วยเอง

  การตรวจโรคกระเพาะอาหารด้วยกล้องแคปซูล

  กล้องแคปซูล(ระบบการส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยแคปซูลอัจฉริยะ)เป็นเครื่องมือการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนำเข้ามาเพื่อช่วยในการตรวจโรคกระเพาะอาหารให้กับผู้ป่วยโดยการรับประทานน้ำไปพร้อมกับแคปซูลชนิดพิเศษ แคปซูลจะเคลื่อนที่ผ่านไปตามการเคลื่อนตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ โดยจะเคลื่อนที่ไปตามกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนกลางและส่วนปลาย รวมถึงลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง กล้องแคปซูลจะทำหน้าที่ “ถ่ายภาพระบบทางเดินอาหาร” หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณดิจิตอลกลับเป็นรูปภาพบันทึกติดตัวไปกับผู้ป่วยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง ในระหว่างนี้ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาล ทำงานและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ หลังจากครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ป่วยส่งเพียงข้อมูลบันทึกให้แพทย์ แพทย์จะดูรอยโรคจากสำไส้ใหญ่ สำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร โดยตรวจดูจากรูปภาพที่บันทึก 8 หมื่นรูปและทำการวินิจฉัย จากนั้นกล้องแคปซูลจะถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ

  ข้อดีของกล้องแคปซูล: ด้านหนึ่งสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางกายภาพจากการตรวจ อีกด้านหนึ่งช่วยแก้ปัญหาบริเวณลำไส้เล็ก 5-7 เมตรที่การตรวจเข้าไปไม่ถึง ทำให้โรคที่อยู่บริเวณลำไส้เล็กในระยะแรกมากมายสามารถที่จะถูกตรวจพบได้อย่างทันท่วงที

  ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่าการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารที่ถูกต้องสามารถช่วยให้แพทย์กำหนดทิศทางๆการแพทย์ที่เหมาะสม


คำหลัก: มะเร็งกระเพาะอาหาร, การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น